VAŠE ÚDAJE V BEZPEČÍ

ZÁKONNOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ, TRANSPARENTNOSŤ, INTEGRITA A DÔVERNOSŤ

Profil spoločnosti

SPOLOČNOSŤ PK - Systems, s.r.o. VZNIKLA S CIEĽOM POSKYTOVAŤ PROFESIONÁLNE
SLUŽBY PRE MENŠIE A STREDNÉ FIRMY.


V dnešnej dobe sa veľké množstvo spoločností orientuje na veľké firmy, my sme však svoju pozornosť zamerali na Vás.


Vedomosti expertov nášho tímu sprístupňujeme širšej podnikateľskej verejnosti - stredným a menším spoločnostiam, ktoré tiež vytvárajú HDP a vytvárajú zamestnanosť na Slovensku.

Cieľom je dlhodobá spokojnosť zákazníkov ako aj zamestnancov našej spoločnosti.

Hlavné úsilie spoločnosti sa zameriava predovšetkým na komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb.

„Koho sa týka ochrana osobných údajov podľa GDPR"

Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie osobných údajov inými než automatizovanými prostriedkami, ak ide o osobné údaje, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému.

Za informačný systém sa z hľadiska zákona považuje aj systém, ktorý evidujete IBA v papierovej podobe (napr. kartotéka, zoznam, register, záznam alebo sústava obsahujúca spisy, doklady, zmluvy, potvrdenia, posudky, hodnotenia, testy, kniha objednávok a pod.)

PREČO SI VYBRAŤ PK - Systems

V danej oblasti poskytujeme širokú ponuku služieb


Dôvera

Máme dôveru už vyše 2000 spokojných klientov

Profesionalita

Profesionálna práca a prístup k zákazníkom

Rýchlosť

Ponúkame rýchle a efektívne riešenia

Skúsenosť

Dlhoročné skúsenosti v oblasti správy registratúry a ochrany osobných údajov

Riešenie

Navrhneme spôsob prijateľného riešenia pre klienta

Bez prvotných nákladov

Nič Vás to nebude stáť

Čas

Váš čas je pre nás cenný

Analýza

Vypracujeme pre Vás analýzu základných povinností zákona č.18/2018 Z.z.


Referencie

Registratúrny plán a poriadok
Akciové spoločnosti
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Mestá a obce
Domovy sociálnych služieb
Školy a materské škôlky
PD družstvá
Bytové družstvá
Nemocnice
Tlačové médiá

Nezáväzná cenová ponuka na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR

V žiadosti o cenovú ponuku prosím uvádzajte aj meno kontaktnej osoby a tel. číslo
Info linka
Kontaktný formulár