Naše referencie

Máme už viac ako 4 000 spokojných zákazníkov

Registratúrny plán a poriadok

Horia, s.r,o.

Agrotip, spol. s r.o.

DURAN, s.r.o.

Dukacso trade, s.r.o.

Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ

ARAVER, a.s.

TDC, s.r.o.

BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o.

Stavebná keramika,s.r.o.

Batea- STAV s.r.o.

Batea stavebná spol.

atď …

Akciové spoločnosti

OMNIA 2000, a.s.

JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a.s.

OMNIA MOTORS, a.s.

GENERIX,a.s.

HYZA a.s.

CHIRANA Medical, a.s.

CBA Slovakia, a.s.

HAGARD: HAL, a.s.

Mäso ZEMPLÍN, a.s.

Výskumný ústav zváračský SR

OZÓN Hanušovce, a.s.

TATRACHEMA

Majetkový Holding, a.s.

PENAM SLOVAKIA, a.s.

Pivovar STEIGER a.s.

atď …

Verejná správa

Hlavne mesto Slovenskej republiky Bratislava

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Generálny investor Bratislavy

Obecný Úrad Sása

Obecný Úrad Župkov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Rudné bane, štátny podnik

atď…

Školy a materské škôlky

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu – Humenné

Stredná odborná škola strojnícka – P. Bystrica

Stredná pedagogická škola – Levoča

Spojená škola internátna – Vranov nad Topľou

ZŠ s materskou školou Kamienka

atď…

Nemocnice

JESSENIUS – diagnostické centrum, a.s. Nitra

Nemocnica s Poliklinikou Partizanske, n.o.

atď…

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlyn Trenčan spol. s r.o.

FRUCTOP, s.r.o.

ARTRA s.r.o.

EURO-VAT, spol. s r.o.

QUERCUS, s.r.o.

AEROSPOOL, spol. s r.o.

Schnellecke Slovakia s.r.o.

Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.

ZIN s.r.o.

VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.

DYNAMIK TRADING, s.r.o.

Reisner & Wolff Slovensko s.r.o.

CENTRALCHEM, s.r.o.

OTTES SLOVAKIA, s.r.o.

Hella Innenleuchten – Systeme BA, s.r.o.

atď …

Domov sociálnych služieb

DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Domov sociálnych služieb – Javorinska

DSS pre deti a dospelých Sibírka

DSD Plavecké Podhradie

Dominik n.o.

atď …

PD družstvá

PD “Pokrok” Ostrov

PPD Rybany

atď…

Bytové družstvá

Bytové družstvo Vlčie Hrdlo

FONDBYT s.r.o.

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina

atď…

Tlačové médiá

Ecopress a.s.. Vydavateľstvo denníka Hospodárske noviny

atď…