Referencie

Registratúrny plán a poriadok

 • Horia, s.r,o.
 • Agrotip, spol. s r.o.
 • DURAN, s.r.o.
 • Dukacso trade, s.r.o.
 • Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ
 • ARAVER, a.s.
 • TDC, s.r.o.
 • BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o.
 • Stavebná keramika,s.r.o.
 • Batea- STAV s.r.o.
 • Batea stavebná spol.
 • atď …

Akciové spoločnosti

 • OMNIA 2000, a.s.
 • JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a.s.
 • OMNIA MOTORS, a.s.
 • GENERIX,a.s.
 • HYZA a.s.
 • CHIRANA Medical, a.s.
 • CBA Slovakia, a.s.
 • HAGARD: HAL, a.s.
 • Mäso ZEMPLÍN, a.s.
 • Výskumný ústav zváračský SR
 • OZÓN Hanušovce, a.s.
 • TATRACHEMA
 • Majetkový Holding, a.s.
 • PENAM SLOVAKIA, a.s.
 • Pivovar STEIGER a.s.
 • atď …

Verejná správa

 • Hlavne mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
 • Generálny investor Bratislavy
 • Obecný Úrad Sása
 • Obecný Úrad Župkov
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Rudné bane, štátny podnik
 • atď…

Školy a materské škôlky

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu – Humenné
 • Stredná odborná škola strojnícka – P. Bystrica
 • Stredná pedagogická škola – Levoča
 • Spojená škola internátna – Vranov nad Topľou
 • ZŠ s materskou školou Kamienka
 • atď…

Nemocnice

 • JESSENIUS – diagnostické centrum, a.s. Nitra
 • Nemocnica s Poliklinikou Partizanske, n.o.
 • atď…

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 • Mlyn Trenčan spol. s r.o.
 • FRUCTOP, s.r.o.
 • ARTRA s.r.o.
 • EURO-VAT, spol. s r.o.
 • QUERCUS, s.r.o.
 • AEROSPOOL, spol. s r.o.
 • Schnellecke Slovakia s.r.o.
 • Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.
 • ZIN s.r.o.
 • VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
 • DYNAMIK TRADING, s.r.o.
 • Reisner & Wolff Slovensko s.r.o.
 • CENTRALCHEM, s.r.o.
 • OTTES SLOVAKIA, s.r.o.
 • Hella Innenleuchten – Systeme BA, s.r.o.
 • atď …

Domov sociálnych služieb

 • DSS pre deti a dospelých INTEGRA
 • Domov sociálnych služieb – Javorinska
 • DSS pre deti a dospelých Sibírka
 • DSD Plavecké Podhradie
 • Dominik n.o.
 • atď …

PD družstvá

 • PD “Pokrok” Ostrov
 • PPD Rybany
 • atď…

Bytové družstvá

 • Bytové družstvo Vlčie Hrdlo
 • FONDBYT s.r.o.
 • Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
 • atď…

Tlačové médiá

 • Ecopress a.s.. Vydavateľstvo denníka Hospodárske noviny
 • atď…

Ulica SNP 22
965 01 Žiar nad Hromom

+421 - 905 - 148 207
richard.krajcik@pk-systems.sk

Bankové spojenie

 

Tatrabanka

IBAN: SK80 1100 0000 00 26 29 79 0993

OR OS Banská Bystrica odd. Sro, vl.č. 10315/S

 

Hlavné úsilie spoločnosti je zameriavať sa predovšetkým na komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Autorské práva

 

Publikovať, kopírovať a rozširovať akúkoľvek časť stránok je povolené výhradne s písomným súhlasom autora stránky.